header photo

Kdo so poslušalci Radia Ognjišče?

Radio Ognjišče ima približno 5,5 % vseh radijskih poslušalcev, kar ga uvršča na 5. mesto med vsemi slovenskimi radijskimi postajami (november 2021)

  • Imamo 93.000 poslušalcev, ki so "včeraj" vsaj 15 minut poslušali Radio Ognjišče (Radiometrija, oktober 2021).
  • Posluša nas nekoliko več moških (53,7 %) kot žensk 
  • Stari so med 10. in 14. let in nad 60 let (40-49 let indeks 86, 50-59 let I=87, 60-75 let I=134). starostna struktura se je v novembru spremenila: med mlajšimi (10-14 let) je I=365! Bolj enakomerno porazdeljeno, pri mladini pa nadvse poskočilo
  • Njihova izobrazba je nedokončana osnovna šola (indeks 139), osnovna šola (I=115),  višja šola ali več je I=128
  • V največji meri so upokojenci (I=130) ali gospodinja (I=113)
  • So vodje gospodinjstva.
  • Prihajajo iz Gorenjske (I=120), Ljubljanske (I=117), Primorske (I=116) .

Kako poslušajo Radio Ognjišče?

  • Poslušanost je enakomerna skozi ves dan. Ni večjih vrhov poslušanosti. Ni razlike v dnevih, ne v urah. Zelo pozorno poslušanje je do 17. ure, pozneje nam del poslušalcev "vzamejo" nadaljevanke oz. TV.
  • Sobote in nedelje (vikendi) niso manj poslušane kot delavniki, sobotno dopoldne je celo nadpovprečno poslušano.
Radijska postaja Doseg na ciljni skupini v 1000
Val 202 316
Radio 1 250
Radio Aktual 230
Prvi program RA SLO 122
Radio Ognjišče 93

tel.:+386 (0)1 512 1 512
fax.:+386 (0)1 512 13 62
mail: marketing@ognjisce.si